فن ترجمه 1

استاد رامین آموخته|آموزش فن ترجمه به روش گشتاری|فن ترجمه|writing

دانلود رایگان تمامی کلاس های فن ترجمه استاد رامین آموخته

فن یک
جلسه اول
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی اول فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish


 

فن یک
جلسه دوم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی دوم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish


 

فن یک
جلسه سوم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی سوم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن یک
جلسه چهارم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی چهارم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن یک
جلسه پنجم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی پنجم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن یک
جلسه ششم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی ششم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن یک
جلسه هفتم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی هفتم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن یک
جلسه  هشتم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی هشتم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن یک
جلسه  نهم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی نهم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن یک
جلسه دهم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی دهم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


نمونه صفحات جزوات فن ترجمه ی 1 :

فن ترجمه استاد رامین آموخته

مشخصات جزوه فوق :

کد جزوه: 101
تعداد جلسات: 10 ج
تعداد صفحات: 90 ص
نوع چاپ: رنگی
قیمت: 30 هزار تومان
رضایت مشتری: ⭐️/⭐️/⭐️/⭐️/⭐️


برای خرید محصول کلیک نمائید :

خرید محصولات آموزشی زبان انگلیسی

تماس با گروه آموزشی دیده بان