فن ترجمه 2

دانلود فن ترجمه استاد رامین آموخته

دانلود رایگان تمامی کلاس های فن ترجمه استاد رامین آموخته: فن ترجمه دو

فن دو
جلسه اول
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی اول فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن دو
جلسه دوم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی دوم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن دو
جلسه سوم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی سوم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن دو
جلسه چهارم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی چهارم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن دو
جلسه پنجم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی پنجم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن دو
جلسه ششم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی ششم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن دو
جلسه هفتم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی پنجم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن دو
جلسه هشتم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی هشتم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن دو
جلسه نهم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی نهم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

فن دو
جلسه دهم
مدرس :استاد آموخته
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

برای دانلود جلسه ی نهم فن ترجمه کلیک کنید:

پسورد فایل: explorenglish@


 

نمونه صفحات جزوات فن ترجمه ی 2 :

دانلود رایگان فن ترجمه ی 2 استاد رامین آموخته

 

مشخصات جزوه فوق :

کد جزوه: 201

تعداد جلسات: 10 ج

تعداد صفحات: 80 ص

نوع چاپ: رنگی

قیمت: 30 هزار تومان

رضایت مشتری: ⭐️/⭐️/⭐️/⭐️/⭐️


برای خرید محصول کلیک نمائید :

خرید محصولات آموزشی زبان انگلیسی

تماس با گروه آموزشی دیده بان