دانستنیهای جالب به زبان انگلیسی و ترجمه فارسی

مطالب جالب به زبان انگلیسی و ترجمه فارسی

۱-The body’s strongest muscle is our tongue
آیا میدانستید که: قویترین ماهیچه بدن، ماهیچه زبان است؟

۲-A duck’s quack has no echo, and nobody knows why
آیا میدانستید که: صدای اردک اکو ندارد وهیچکس هم دلیل آنرا نمیداند؟

۳-Mosquitoes have teeth
آیا میدانستید که: پشه ها دندان دارند؟

۴-It is impossible to suck your elbow
آیا میدانستید که: امکان ندارد بتوانید آرنج خود را لیس بزنید؟

۵- ۸۰%of the people who read this will try to suck their elbow
آیا میدانستید که: ۸۰% افرادی که این مطلب را میخوانند سعی می کنند آرنجشان را لیس بزنند؟

دانستنیها

۱- به زیپت نگاه کن، میبینی که روش نوشته «YKK» این نمایان‌گر شرکت « یوشیدا کوگیو کابوشی بیبایشا » است، بزرگ‌ترین تولید کننده زیپ در جهان .
۲- مغز در هنگام خواب فعالتر از وقتی‌ است که تلویزیون می‌بینید .
۳- شهر مکزیک هر سال ۲۵.۵ سانتیمتر، نشست می‌کند .
۴- «Dreamt» تنها کلمه‌ایست که در زبان انگلیسی با mt تمام می‌شود .
۵- «گربه» تنها حیوان خانگی هست که در کتاب مقدس به آن اشاره‌ای نشده است .
۶- اگر می‌خواهی از آرواره یک تمساح جان سالم به در ببری، انگشت‌هایت را در چشمانش فرو کن. فورا به ‌شما اجازه می‌دهد که فرار کنی ۷- رنگ مورد علاقه ۸۰% از آمریکایی‌ها، آبی می‌باشد .
۸- پشه‌کش‌ها پشه را نابود نمی‌کنند، بلکه تو را مخفی می‌کنند! آن‌ها حس پشه‌ها را از کار می‌اندازند، بنابراین پشه‌ها نمی‌توانند بفهمند که تو کجایی .
۹- شهر مکزیک هر سال ۲۵.۵ سانتیمتر، نشست می‌کند .
۱۰- ۵۶% افرادی که دست چپ هستند، تایپیستند .

THREE THINGS IN LIFE
Three things in life that are never certain

سه چیز در زندگی پایدار نیستند

-Dreams
رویاها
-Success
موفقیت ها
-Fortune
شانس

Three things in life that,one gone never come back

سه چیز در زندگی قابل برگشت نیستند

-Time
زمان
-Words
کلمات
-Opportunity
موقعیت

Three things that make a man/woman

سه چیز انسانها رو می سازند

-Hard work
کار سخت
-Sincerity
صدق و صفا
-Commitment
تعهد

Three things in life that are most valuable

سه چیز د زندگی خیلی با ارزش هستند

-Love
عشق
-Self-confidence
اعتماد به نفس
-Friends
دوستان

Three things in life that may never be lost

سه چیز در زندگی هستند که نباید از بین بروند

-Peace
آرامش
-Hope
امید
-Honesty
صداقت

چرا عدد۱, یک نامگذاری شده و عدد ۲ ,دو …

هر عدد به تعداد زاویه اش نامگذاری شده :
مثلا عدد ۱ یک زاویه دارد.
عدد ۲ دو زاویه دارد.
عدد ۳ سه زاویه و الا آخر .
عدد ۰ هم که زاویه ای ندارد.

Life is creation
زندگی خلقت است
Life is a mystery
زندگی یک راز است
Life is a dream
زندگی یک رویاست
Life is freedom
زندگی آزادی است
Life is knowledge
زندگی دانستن است
Life is faith
زندگی اعتقاد است
Life is care
زندگی مراقبت است
Life is love
زندگی عشق است
Life is joy
زندگی لذت است

الفبای زندگی به زبان انگلیسی

A-Accept : پذیرا باشید
دیگران را همانگونه که هستند بپذیرید، حتی اگر برایتان مشکل باشد که عقاید، رفتارها و نظرات آنها را درک کنید.

B- Break away : خودتان را جدا سازید:
خود را از تمام چیزهایی که مانع رسیدن شما به اهداف تان می شود جدا سازید.

C- Create : خلق کنید:
خانواده ای از دوستان و آشنایان تان تشکیل دهید و با آنها امیدها، آرزوها، ناراحتی ها و شادی هایتان را شریک شوید.

D -Decide : تصمیم بگیرید:
تصمیم بگیرید که در زندگی موفق باشید. در آن صورت شادی راهش را به طرف شما پیدا می کند و اتفاقات خوشایند و دلپذیری برای شما رخ خواهد داد.

E- Explore : کاوشگر باشید:
جستجو و آزمایش کنید. دنیا چیزهای زیادی برای ارائه کردن دارد و شما هم قادرید چیزهای زیادی را ارائه دهید. هر زمان که کار جدیدی را آزمایش می کنید خودتان را بیشتر می شناسید.

F- Forgive : ببخشید:
ببخشید و فراموش کنید. کینه فقط بارتان را سنگین تر می کند و الهام بخش ناخوشایندی است. از بالا به موضوع نگاه کنید و به خاطر داشته باشید که هر کسی امکان دارد اشتباه کند.
قلب

G- Grow : رشد کنید:
عادات و احساسات نادرست خود را ترک کنید تا نتوانند مانع و سد راه شما برای رسیدن به اهداف تان شوند

H- Hope : امیدوار باشید:
به بهترین چیزها امید داشته باشید و هرگز فراموش نکنید که هر چیزی امکان پذیر است، البته اگر در کارهایتان پشتکار داشته باشید و از خدا کمک بخواهید.

I- Ignore : نادیده بگیرید:
امواج منفی را نادیده بگیرید. روی اهداف تان تمرکز کنید و موفقیت های گذشته را به خاطر بسپارید. پیروزی های گذشته نشانه و رابطی برای موفقیت های آینده هستند.

J- Journey : سفر کنید:
به جاهای جدید سر بزنید و با فکر روشن، امکانات جدید را آزمایش کنید. سعی کنید هر روز چیزهای جدیدی را بیاموزید، بدین صورت رشد خواهید کرد و احساس زنده بودن می کنید.

K- Know : بدانید:
بدانید که هر مسئله ای هر چقدر هم که سخت و دشوار باشد در نهایت حل خواهد شد. همان طور که گرمای مطبوع و دلپذیر بهار پس از سرمای طاقت فرسای زمستان می آید.

L-Love : دوست بدارید :
اجازه دهید که عشق به جای نفرت، قلبتان را پر کند. زمانی که نفرت در قلب شما ساکن است هیچ فضای خالی برای عشق وجود ندارد، اما موقعی که عشق در قلب تان ساکن است، تمام خوشبختی و شادی در وجودتان قرار دارد.

M- Manage : مدیر باشید:
بر زمان مدیریت داشته باشید، تا استرس و نگرانی کمتری شما را رنج دهد. استفاده درست از زمان باعث می شود که روی موضوعات مهم بهتر تمرکز کنید.

N- Notice : توجه کنید:
هرگز افراد فقیر، ناامید، رنج کشیده و ضعیف را نادیده نگیرید و هر نوع کمکی را که قادرید به این افراد ارائه دهید از آنان دریغ نکنید.
قلب رنگی

O- Open : باز کنید:
چشم هایتان را باز کنید و به تمام زیبایی هایی که در اطراف تان وجود دارد نگاه کنید، حتی در سخت ترین و بدترین شرایط، چیزهای زیادی برای سپاسگزاری وجود دارد.

P- Play : بازی و تفریح کنید:
فراموش نکنید که در زندگی تان تفریح و سرگرمی داشته باشید. بدانید که موفقیت بدون شادی و لذت های مشروع، مفهومی ندارد.

Q -Question : سوال کنید:
چیزهایی را که نمی دانید بپرسید، زیرا که شما برای یاد گرفتن به این کره خاکی آمده اید.

R- Relax : آرامش داشته باشید:
اجازه ندهید که نگرانی و استرس بر زندگی شما حاکم شود و به یاد داشته باشید که همه چیز در نهایت درست خواهد شد.

S- Share : سهیم شوید:
استعدادها، مهارت ها، دانش و توانایی هایتان را با دیگران تقسیم کنید، زیرا هزاران برابر آن به سمت خودتان برمی گردد.

T- Try : تلاش کنید:
حتی زمانی که رویاهایتان غیر ممکن به نظر می رسند تلاش تان را بکنید. با تلاش و مشارکت در انجام کارها ماهر و خبره می شوید.

U -Use : استفاده کنید:
از استعدادها و توانایی هایتان به عنوان بهترین هدیه استفاده کنید. استعدادهایی که تلف شوند ارزشی ندارند. استفاده صحیح از استعدادها و توانایی هایتان برای شما پاداش های غیرمنتظره ای به دنبال دارد.

V- Value : احترام بگذارید:
برای دوستان و اقوامی که شما را حمایت و تشویق کرده اند، ارزش قایل شوید و هر کاری که از دست تان بر می آید برای آنها انجام دهید.

X- X-RAY : اشعه ایکس:
با دقت و شبیه اشعه ایکس به قلب های انسان های اطراف خود بنگرید در نتیجه شما زیبایی و خوبی را در قلب آنها خواهید دید.

Y -Yield : اجازه دهید:
اجازه دهید که صداقت و درستکاری وارد زندگی تان شود. اگر شما در راه درستی حرکت کنید درانتها خوشبختی را خواهید یافت .

Z-Zoom : تمرکز کنید:
زمانی که خاطرات تلخ، ذهن تان را پر کرده است، به جاهای شاد بروید. اجازه ندهید که تلخی ها مانع رسیدن شما به اهداف تان شود. در عوض روی توانایی ها، رویاها و فردایی روشن تمرکز کنید.

تقویت مکالمه زبان انگلیسی با پکیج آموزش مکالمه به روش CLT

دانشجویان و زبان آموزان عزیز توجه کنید :

این مجموعه آموزشی بدون نیاز به هیچگونه دانش قبلی از صفر و مرحله ی مقدماتی شروع کرده و تا سطح پیشرفته ادامه پیدا می کند.

برای تمامی افراد علاقه مند به یادگیری مکالمه زبان انگلیسی پیشنهاد می گردد .

پکیج کامل استاد مهران میرزایی شامل :

۸ dvd آموزشی

+ جزوه از جملات کابردی همراه با معانی به صورت پرینت شده 

+ کتاب Expressway همراه با یک لوح فشرده

+ کتاب StreamLine (دوجلد)

شماره تماس جهت سفارش :۰۹۱۹۰۸۶۵۹۳۵

کانال تلگرامی ما : explorenglish@

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6 + هفت =

تماس با گروه آموزشی دیده بان