عبارات زمانی و فصل ها در زبان انگلیسی | Time Expressions and Seasons

عبارات زمانی و فصل ها

Time Expressions and Seasons

در این قسمت از آموزش مکالمه زبان انگلیسی به بررسی عبارات زمانی و فصل ها به انگلیسی میپردازیم.


A: What did you do yesterday morning?

دیروز صبح چه کار کردی؟

B: I went to the university.

به دانشگاه رفتم.

A: What did you do last night?

دیشب چه کار کردید؟

B : We stayed at home.

در خانه ماندیم

A: What are you going to do tomorrow afternoon?

فردا بعد از ظهر قصد داری چه کار کنی؟

B: I’m going to study at home.

قصد دارم در خانه درس بخوانم.

A: What did you do last weekend?

تعطیلی آخر هفته گذشته چه کار کردی؟

B: I went on a trip.

به مسافرت رفتم.

A: What are your plans for the next week?

برای هفته آینده چه برنامه هایی داری؟

B: I’m going to study for the test.

قصد دارم برای امتحان درس بخوانم.

A: How many times a week do you exercise?

هفته ای چند بار ورزش می کنی؟

B : Three times a week.

هفته ای سه بار.

A: What’s your favorite season?

فصل مورد علاقه ات چیه؟

B: It ‘ s fall.

پائیزه.

B: Because it’s very beautiful.

برای اینکه اون خیلی قشنگه.


واژگان


yesterday

دیروز

today

امروز

tomorrow

فردا

morning

صبح

afternoon

بعد از ظهر

evening

غروب-شب

night

شب


عبارات زمانی و فصل ها


yesterday morning

دیروز صبح

yesterday afternoon

دیروز بعد از ظهر

yesterday evening

دیروز غروب

last night

دیشب

this morning

امروز صبح

this afternoon

امروز بعد از ظهر

this evening

امروز غروب

tonight

امشب

tomorrow morning

فردا صبح

tomorrow afternoon

فردا بعد از ظهر

tomorrow evening

فردا غروب

tomorrow night

فردا شب

last week

هفته قبل

this week

این هفته

next week

هفته آینده

once a week

هفته ای یکبار

twice a week

هفته ای دوبار

three times a week

هفته ای سه بار

every day

هر روز


Seasons فصل ها

spring

بهار

summer

تابستان

fall/ autumn

پاییز

winter

زمستان

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفت − یک =

تماس با گروه آموزشی دیده بان