فن ترجمه به روش گشتاری

این فن ۱ ترجمه بنا بر روش گشتاری پایه گذاری شده است.

از سال ۱۹۲۳ تا ۱۹۵۷ نوام چامسکی مبدع ترجمه به روش گشتاری روی این موضوع تمرکز کرده و در سال ۱۹۵۷ پروژه خود را به اتمام رسانده و دستور سنتی را به چالش کشیده و اشتباهات و نقص های دستور سنتی را بازگو کرده و در عوض transformational grammar (دستور گشتاری) را ابداع کرده است.

که دستور گشتاری عاری از هر گونه اشتباه و ابهام در ترجمه می باشد.

دستور گشتاری قایل به دو ساختار deep structure یا ژرف ساخت و surface structure یا روساخت می باشد.

ژرف ساخت جمله ای است که در ذهن است یعنی همان با خود حرف زدن ها و منظورها و هدف های گفتاری است.

و روساخت جمله ای است که پس از پردازش در ذهن به صورت خودآگاه و یا به صورت عامیانه و ناخودآگاه به زبان می آید.

حال در ترجمه روش گشتاری : ژرف ساخت در تمام زبان های دنیا یکسان است و این روساخت است که تفاوت می کند.

در روش گشتاری ۴ نوع گشتار داریم :

۱-حذف deletion

۲-درج insertion

۳-جا به جایی displacement

۴-جایگزینی substitution

که در گشتارها آنچه که حذف شده درج و آنچه که درج شده حذف و آنچه که جا به جا شده برمی گردانیم و آنچه که جایگزین شده دوباره احیا می کنیم.

این ۴ نوع گشتار برای این است که ژرف ساختی که در تمام زبان های دنیا یکسان است را با استفاده از روش گشتاری : روساخت مناسب به زبان بیاوریم یعنی درست مفهوم ژرف ساخت را برساند.

مثلا در جمله تنبیه حسن درست نبود.هم مفهوم فاعل را می رساند و هم مفعول.

حال با استفاده از ۴ گشتار جمله های روساختی را که ممکن است ابهام داشته باشند به طرز صحیحش درآورده و رفع ابهام می کنیم.

سپس با به کار بردن جایگاه درست لغات و با توجه به موضوع و درک متن معانی درست را از واژگان طبقه بندی شده در ذهن به کار برده و ترجمه می کنیم.

همچنین در ترجمه انگلیسی به فارسی ابتدا با روساخت مواجه می شویم.

سپس گشتارها را روی روساخت انگلیسی پیاده کرده و به ژرف ساخت انگلیسی می رسیم.

حالا این زیرساخت انگلیسی را به زیرساخت فارسی تبدیل کرده و با معادل سازی واژگان ترجمه ی کلمه به کلمه صورت می گیرد.

و ممکن است جمله ظاهر مناسبی نداشته باشد.

چون ماده اش با ماده ی فکر یکی است.

مثال: است خاکستری گاو در باغ تا اینجا کلیات ترجمه به روش گشتاری را گفتیم و حالا باید بدانیم که جمله از فعل و اسم تشکیل شده و بقیه یا توصیف کننده های اسم اند یا توصیف کننده های فعل.

۹۰ درصد جمله از اسم تشکیل شده است.

که برای ترجمه ی ریز به ریز باید قواعد چیدمان نحوی و صرفی را هم بلد باشیم.

یعنی چیدمان جمله نحو و چیدمان اجزای جمله صرف را نیز می آموزیم.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 − ده =

تماس با گروه آموزشی دیده بان