مکالمات روزمره انگلیسی-داشتن دوست و رفیق

مکالمات دوستانه
مکالمه انگلیسی در مورد دوستان

در این بخش مکالمات روزمره انگلیسی در زمینه داشتن دوست بیان شده است.

فراموش نکنید که هرچی متن، جمله، لغت و … بیشتر به مغز بدهید زودتر می توانید در آینده نزدیک جملات جدید بسازد.

کار شما فقط این باشد که مفهوم جمله را درک کنید و با تمرین زیاد جمله را به ضمیر ناخودآگاه بفرستید.

ممکن است به ظاهر مکالمات ساده باشند و ترجمه را ببینید و بگویید این که کاری ندارد و من این را بلد هستم.

ولی موقعیتش پیش بیاید که حرف بزنید همین مکالمه ساده هم را نمی توانید بگویید. چشمهایتان شما را گول میزند.

پس ظاهر را نگاه نکنید و هر مکالمه را برای مغز تکرار کنید و سپس بازگو کنید.

اگر می خواهید مترجم خوبی باشید به حرف چشمتان گوش بدهید ولی انتظار نداشته باشید خوب حرف بزنید.

ولی اگر می خواهید صحبت کننده خوبی باشید پس کاری به ساده یا آسان بودن جمله نداشته باشید و ساختار جمله را با تکرار زیاد به مغز بدهید.

کانال دیده بان
dideban english

سخن آخر این است که:

بهترین روش آموزش مکالمه انگلیسی  تکرار زیاد می باشد.
و هر وقت توانستید بدون دیدن متن هر مکالمه را کامل و بدون هیچ مکث، صریح و روان صحبت کنید می شود فهمید که یاد گرفتید.

به حفظ کردن بسنده نکنید.

انگلیسی را باید مثل فارسی حرف زدن یاد گرفت. چه فایده ای دارد که فردا یادتان برود در هر موقعیت چه باید گفت.

باید جوری تمرین کنید که ساختار تا آخر عمر در ذهنتان باشد.

نگویید طول می کشد. جلوتر هم هیچ خبری نیست پس عجله نداشته باشید.

پیشنهادی فوقالعاده

آموزش مکالمه انگلیسی به روشی CLT
مکالمه انگلیسی را بدون گرامر یاد بگیرید ۱۶۰ ساعت زمان بگذارید تا مکالمه انگلیسی را یاد بگیرید.

یاد بگیرید با راحت ترین روش
گوش کنید و با لذت یاد بگیرید
بهترین پکیج آموزش مکالمه انگلیسی
پکیج آموزش مکالمه انگلیسی

خرید محصولات دیده بان
shop

 

مکالمه درس پنجم (شماره ۱)

A: Do you have a girlfriend?

آیا شما دوست دختر دارید؟

B: No, I don’t. Do you?

نه، من ندارم. شما دارید؟

A: I don’t have a girlfriend, either.

همچنین من هم دوست دختر ندارم.

B: Why not?

چرا نداری؟

A: I don’t know. Maybe I’m not rich enough.

من نمیدونم.شاید من به اندازه کافی پولدار نیستم.

B: Girls like guys with money.

دخترها، مردهای پولدار را دوست دارند.

A: They sure do.

دقیقا (آنها دوست دارند)

B: They like guys with new cars.

آنها مردهایی با ماشینهای جدید دوست دارند.

A: I don’t have money or a new car.

من پول یا ماشین جدید ندارم.

B: Me, neither.

منم، نه این را دارم نه آن (همچنین)

A: But girls like guys who are funny.

اما دخترها مردهایی که شوخ هستند را دوست دارند.

B: Maybe we should learn some good jokes.

شاید بهتره ما چندتا جوک خوب یاد بگیریم.


 

مکالمه درس پنجم (شماره ۲)

A: Where are you going?

کجا میخواهی بروی؟

B: I have to walk the dog

من باید با سگ پیاده روی برم (کنم).

A: What kind of dog do you have?

چه نوع سگی داری؟

B: I have a little poodle

من یک poodle کوچک دارم.

poodle=سگهای پشمالو کوچک و باهوش

A: Poodles bark a lot.

سگ های پشمالو زیاد پارس می کنند.

B: They sure do.

دقیقا (آنها خیلی پارس می کنند)

A: They bark at everything.

آنها به هر چیزی پارس میکنند.

B: They never shut up.

آنها هرگز ساکت نمی شوند.

A: Why did you get a poodle?

چرا شما سگ پشمالو گرفتی؟

B: It’s my mom’s dog.

آن سگ مادرم است.

A: So she likes poodles.

چون اون سگ پشمالو دوست دارد.

B: She says they’re good watchdogs.

او می گوید آنها نگهبان های خوبی هستند.


 

اصطلاح درس پنجم

Cat got your tongue?

زبانتو موش خورده؟

A: i have no comments about it.

در آن مورد هیچ نظری (توضیح) ندارم.

B: what happened? Cat got your tongue?

چی شد؟ زبانت رو موش خورده؟

در اصطلاحات مفهوم مهم است نه معنی


عبارات در پنجم

here goes

بگیرکه آمد

no one is here

هیچکس اینجا نیست

i intend to stay here

قصد دارم اینجا بمانم

look here

نگاه کن ،ببین

here is my book

اینست کتاب من ،کتاب من اینها

i do not belong here

من اهل اینجا نیستم

سایت دیده بان

تماس با گروه آموزشی دیده بان