مکالمه انگلیسی در سالن زیبایی و آرایشگاه مردانه

در سالن زیبایی At the Beauty Parlor

در این مقاله ی آموزش مکالمه زبان انگلیسی درباره ی مکالمات رایج در سالن زیبایی (آرایشگاه زنانه) و آرایشگاه مردانه صحبت خواهیم کرد.

بخش اول مکالمه انگلیسی در سالن زیبایی

I need to go to a hairdresser

من میخواهم به آرایشگاه برم.

Is there a beauty salon in this hotel?

آیا در این هتل سالن زیبایی هست؟

Is there a long wait?

خیلی باید منتظر بمونم؟

Do I need an appointment?

باید وقت بگیرم؟

May I make an appointment for tomorrow?

می تونم برای فردا وقت بگیرم؟

I’d like a shampoo.

میخوام شامپو کنم.

I’d like a blow dry.

میخوام سشوار کنم.

I’d like a set.

میخوام موهامو مرتب کنید.

I’d like a permanent.

میخوام موهام فر بشه.

I’d like a manicure.

میخوام مانیکور کنم.

I’d like my hair colored.

میخوام موهامو رنگ کنم.

I’d like a color rinse.

میخوام موهام شسته و رنگ بشه.

Could I see the color?

میشه رنگ را ببینم؟

I prefer red.

من قرمز را ترجیح میدم.

I prefer ash blond.

من بلوند خاکستری را ترجیح میدم.

I prefer light blond.

من بلوند روشن را ترجیح میدم.

I prefer a darker shade.

من زمینه تیره تر را ترجیح میدهم.

I prefer a lighter shade.

من زمینه روشن تر را ترجیح میدهم.

Use hairspray.

از اسپری مو استفاده کنید.

No hairspray.

از اسپری مو استفاده نکنید.

That’s perfect.

عالی است.

hairdresser’s

آرایشگاه زنانه

beauty salon

سالن زیبایی

face-pack

ماسک صورت

dye

رنگ مو

hair gel

ژل مو

shave

شیو کردن

hairspray

اسپری مو

بخش دوم مکالمه انگلیسی در آرایشگاه مردانه

At the Barber’s

A: May I have an appointment for tomorrow?

– میشه من برای فردا وقت بگیرم؟

B: What would you like?

– کار شما چیه؟

A: I would like a haircut.

– من میخوام موهامو کوتاه کنم.

I’d like my hair trimmed.

میخوام موهامو اصلاح کنم.

I’d like a shampoo.

میخوام موهام شامپو بشه.

Leave it a little longer in the front.

جلوی موهام یک کم بلندتر بمونه.

Leave it a little longer on the sides.

کناره ها یک کم بلندتر بمونه.

Leave it a little longer in the back.

پشتش یک کم بلندتر بمونه.

Leave it a little longer on the top.

بالای موهام یک کم بلندتر بمونه.

Cut it short.

کوتاهش کنید.

Cut it a little shorter.

یک کم کوتاه تر کنید.

Trim my beard.

ریشم را اصلاح کنید.

Trim my mustache.

سبیلم را اصلاح کنید.

Trim my sideburns.

دور گوش هایم را اصلاح کنید.

Cut more right here.

اینجا را بیشتر کوتاه کنید.

Cut more right here with the razor.

درست اینجارو با تیغ بیشتر کوتاه کنید.

Cut more right here with the scissors.

درست اینجارو با قیچی بیشتر کوتاه کنید.

Would you like it washed?

می خواهید موهایتان را بشویم؟

Do you want a conditioner?

نرم کننده می خواهید؟

It’s fine like that.

همونجوری خوبه.

در این مقاله ی آموزش مکالمه زبان انگلیسی شما با مکالمه های رایج در آرایشگاه زنانه و مردانه آشنا شدید. و جملات متدوال در سالن زیبایی را فراگرفتید. منتظر آموزش های بعدی دیده بان باشید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 − نوزده =

تماس با گروه آموزشی دیده بان