انواع میوه ها و سبزیجات به زبان انگلیسی

میوه جات و سبزیجات به انگلیسی Fruits and Vegetables

A: This apple is delicious! Where did you get it?

این سیب خوشمزه است! اینو از کجا خریدی؟

B: At Sam’s Supermarket.

از سوپرمارکت سام.

A: I’m hungry. Do we have any fruit?

من گرسنه ام. میوه داریم؟

B: Yes. We have peaches and pears.

بله، هلو و گلابی داریم.

A: Do we have any more bananas?

باز هم موز داریم؟

B: No. I’ll get some more when I go to the supermarket.

نه. موقعی که به سوپرمارکت برم یک مقدار بیشتر می خرم.

What are your favorite fruits?

میوه های مورد علاقه ات کدامند؟

Which fruits don’t you like?

از چه میوه هایی خوشت نمی آید؟


واژگان انواع میوه ها به انگلیسی

۱) apple

۱) سیب

۲) peach

۲) هلو

۳) pear

۳) گلابی

۴) banana

۴) موز

۵) plantain

۵) موز سبز

۶) plum

۶) آلو

۷) apricot

۷) زردآلو

۸) nectarine

۸) شلیل

۹) kiwi

۹) میوه کیوی

۱۰) papaya

۱۰) پاپایا – خربره درختی

۱۱) mango

۱۱) انبه

۱۲) fig

۱۲) انجیر

۱۳) coconut

۱۳) نارگیل

۱۴) avocado

۱۴) آوکادو

۱۵) cantaloupe

۱۵) طالبی- گرمک

۱۶) honeydew (melon)

۱۶) خربزه قندک

 


ادامه واژگان انواع میوه ها به انگلیسی

۱۷) watermelon

۱۷) هندوانه

۱۸) pineapple

۱۸) آناناس

۱۹) grapefruit

۱۹) دارایی- تو سرخ- گریپ فروت

۲۰) lemon

۲۰) لیمو

۲۱) lime

۲۱) لیمو ترش

۲۲) orange

۲۲) پرتقال

۲۳) tangerine

۲۳) نارنگی

۲۴) grapes

۲۴) انگور

۲۵) cherries

۲۵) گیلاس

۲۶) prunes

۲۶) آلو خشکه

۲۷) dates

۲۷) خرما

۲۸) raisins

۲۸) کشمش

۲۹) nuts

۲۹) گردو- فندق- پسته

۳۰) raspberries

۳۰) تمشک

۳۱) blueberries

۳۱) قره قاط

۳۲) strawberries

۳۲) توت فرنگی


سبزیجات به انگلیسی

A: What do we need from the supermarket?

از سوپر مارکت چی لازم داریم؟

B: We need celery and peas.

کرفس و نخود لازم داریم.

A: How do you like the corn?

نظرت راجع به ذرت چیه؟

B : It’s delicious

خوشمزه است.

A: Bobby? Finish your vegetables!

بابی؟ سبزی ات را تموم کن!

B: But you know I hate cabbage.

اما شما می دونین که من از کلم بدم می آد

A: I know. But it’s good for you!

می دونم. اما این برات خوبه!


لغات سبزیجات به انگلیسی

۱) celery

۱) کرفس

۲) corn

۲) ذرت

۳) broccoli

۳) کلم براکلی (ایتالیائی)

۴) cauliflower

۴) گل کلم

۵) spinach

۵) اسفناج

۶) parsley

۶) جعفری

۷) asparagus

۷) مارچوبه

۸) eggplant

۸) بادمجان

۹) lettuce

۹) کاهو

۱۰) cabbage

۱۰) کلم

۱۱) bok choy

۱۱) کلم چینی

۱۲) zucchini

۱۲) کدو مسمائی

۱۳) acorn squash

۱۳) کدو حلوائی

۱۴) butternut squash

۱۴) کدو زمستانی

۱۵) garlic

۱۵) سیر

۱۶) pea

۱۶) نخود

۱۷) string bean/green bean

۱۷) لوبیا سبز

۱۸) lima bean

۱۸) لوبیای لیما

۱۹) black bean

۱۹) لوبیا سیاه

۲۰) kidney bean

۲۰) لوبیا قرمز


ادامه لغات سبزیجات به انگلیسی

۲۱) brussels sprout

۲۱) کلم بروکسل

۲۲) cucumber

۲۲) خیار

۲۳) tomato

۲۳) گوجه فرنگی

۲۴) carrot

۲۴) هویج

۲۵) radish

۲۵) تربچه

۲۶) mushroom

۲۶) قارچ

۲۷) artichoke

۲۷) آرتیشو

۲۸) potato

۲۸) سیب زمینی

۲۹) sweet potato

۲۹) سیب زمینی شیرین

۳۰) yam

۳۰) سیب زمینی هندی

۳۱) green pepper/ sweet pepper

۳۱) فلفل سبز فلفل شیرین

۳۲) red pepper

۳۲) فلفل قرمز

۳۳) jalapeno (pepper)

۳۳) فلفل مکزیکی

۳۴) chili pepper

۳۴) فلفل تند

۳۵) beet

۳۵) چغندر

۳۶) onion

۳۶) پیاز

۳۷) scallion / green onion

۳۷) پیازچه

۳۸) turnip

۳۸) شلغم

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده − ده =

تماس با گروه آموزشی دیده بان