مکالمات انگلیسی در بانک

مکالمات انگلیسی در بانک | مکالمات روزمره در بانک | لغات کاربردی در بانک

Community Services خدمات اجتماعی بانک The Bank  مکالمات انگلیسی در بانک : در این بخش از آموزش مکالمه زبان انگلیسی به مکالمات در بانک میپردازیم. Where's the nearest bank? نزدیک ترین بانک کجاست؟ When does the bank open? بانک کی ...
مکالمات انگلیسی در هتل ، لغات کاربردی هتل به انگلیسی

صفرتاصد مکالمات انگلیسی در هتل به همراه ترجمه فارسی و تلفظ انگلیسی

مکالمات کاربردی انگلیسی در هتل مکالمات انگلیسی در هتل : در این قسمت از آموزش مکالمه انگلیسی به مکالماتی میپردازیم که در هتل بیان می شوند. در ادامه میتوانید تمامی گفتگوهایی که در هتل صورت میگیرد را مطالعه بفرمایید. 1. ...
عبارات زمانی و فصل ها در زبان انگلیسی، Time Expressions and Seasons

عبارات زمانی و فصل ها در زبان انگلیسی | Time Expressions and Seasons

عبارات زمانی و فصل ها Time Expressions and Seasons در این قسمت از آموزش مکالمه زبان انگلیسی به بررسی عبارات زمانی و فصل ها به انگلیسی میپردازیم. A: What did you do yesterday morning? دیروز صبح چه کار کردی؟ B: ...
مکالمات اطلاعات شخصی و خانوادگی انگلیسی Personal Information & Family

مکالمات اطلاعات شخصی و خانواده به انگلیسی | Personal Information & Family

در این مطلب به بیان اطلاعات شخصی و خانواده از آموزش مکالمه زبان انگلیسی، پرداخته شده است. مکالمات اطلاعات شخصی و خانواده در این بخش شامل : 1.پرسش نام 2.پرسش نام خانوادگی 3.پرسش آدرس  4.پرسش تاریخ و محل تولد 5.پرسش ...
مکالمات ضروری - جملات ضروری انگلیسی

مکالمات ضروری انگلیسی | Essential Conversations

در این مطلب به بیان 6 قسمت از آموزش مکالمه زبان انگلیسی، بخش مکالمات ضروری پرداخته شده است. در مجموع 86 مکالمه نوشته شده است. مکالمات ضروری در این بخش شامل : 1.خیلی ضروری 2.سوال و درخواست  3.عبارات مفید  4.مشکلات ...
1 2 3 4 5 22
تماس با گروه آموزشی دیده بان