آموزش مکالمات روزمره انگلیسی

صطلاحات رایج در مکالمات روزمره انگلیسی در سفر را در اخت

اصطلاحات رایج در مکالمات روزمره انگلیسی در سفر در این مقاله ما اصطلاحات رایج در مکالمات روزمره انگلیسی در سفر را در اختیار شما قرار می دهیم اما قابل ذکر است زمانی که شما به خارج کشور سفر می کنید ممکن است که زبان اصلی کشور مقصد انگلیسی نباشد بنابراین عاقلانه است که شما باید […]

اصطلاحات رایج در مکالمات روزمره انگلیسی مورد نیاز در سفر

مکالمات روزمره انگلیسی در فرودگاه مکالمات انگلیسی در سفر وقتی در یک سفر خارجی هستید باید تا حدودی با زبان انگلیسی آشنا باشید اما اگر این طور نیست باید از اصطلاحات رایج در مکالمات روزمره انگلیسی مورد نیاز در سفر آگاه باشید.   “I would like to confirm my flight.” میخوام پروازمو تایید کنم (قطعی […]

مکالمات روزمره انگلیسی-داشتن دوست و رفیق

در این بخش مکالمات روزمره انگلیسی در زمینه داشتن دوست بیان شده است. فراموش نکنید که هرچی متن، جمله، لغت و … بیشتر به مغز بدهید زودتر می توانید در آینده نزدیک جملات جدید بسازد. کار شما فقط این باشد که مفهوم جمله را درک کنید و با تمرین زیاد جمله را به ضمیر ناخودآگاه […]

مکالمات روزمره انگلیسی در زمینه توصیف خانواده

در این قسمت مکالمات روزمره انگلیسی در زمینه توصیف خانواده ذکر شده است. مکالمه درس چهارم ۱: What’s your family like? خانواده ات را چگونه توصیف می کنی؟ ۲: I have a very big family. A mom, a dad, a grandma, two grandpas, an older brother, two younger sisters, one dog,and one goldfish. من یک خانواده خیلی بزرگ […]

مکالمات روزمره انگلیسی در زمینه اطلاعات محل زندگی و سکونت

در این صفحه مکالمات روزمره انگلیسی در زمینه اطلاعات محل زندگی و سکونت قید شده است. مکالمه درس سوم (شماره ۱) A: مکالمات روزمره انگلیسی در زمینه اطلاعات محل زندگی و سکونت ? شما کجا زندگی میکنی؟ B: I live in Pasadena. من در Pasadena زندگی می کنم؟ A: Where is Pasadena? Pasadena کجا است؟ […]

  • 1
  • 2
تماس با گروه آموزشی دیده بان