CLC یا CLT

نام های که از سبک CLT سوء استفاده کردند!

جدیدترین روش آموزش مکالمه انگلیسی چه روشی است؟

سبک CLT چیست ؟

                              سبک CLC چیست؟

این نام ها مخفف چه جملاتی هستند؟

CLT = Communicative Language Teaching

CLCConversational Language Course

تاریخچه سبک CLT چیست ؟

سبک CLT سبکی استاندارد جهانی می باشد که در جنگ جهانی دوم برای سربازان روسی ابداع شد سریع ترین روش یادگیری مکالمه و در زمان خود جدیدترین روش آموزش مکالمه انگلیسی بود است .

نام های که از سبک CLT سوء استفاده کردند! جدیدترین روش آموزش مکالمه چه روشی است؟

 

این سبک را چه شخصی در ایران راه اندازی کرد ؟

استاد مهران میرزایی اولین استادی بود که این سبک را وارد آموزش ایران کردند و بخاطر صدای زیبا و دلنشین ایشان و لهجه بسیار قوی باعث شدند کسانی که از زبان خسته شده بودند را دوباره به یادگیری زبان انگلیسی و یادگیری مکالمه انگلیسی اشتیاق بدهند.

تاریخچه سبک CLC چیست؟

در ایران پس از برگزار شدن کلاس های CLT با استقبال بسیار فراوانی شکل گرفت که شاگردان استاد مهران میرزایی توسط استاد مهران میرزایی به درجه استادی رسیدند از قبیل استاد منوچهر زاده،استاد عطایی،استاد باریکانی و تمام شاگردان استاد مهران میرزایی که کاملا به این سبک مسلط شده اند و در حال تدریس می باشند اما متاسفانه برای اینکه خود را مبتکر مطالبی که یاد گرفته اند نشان دهند تغییر در اسم این سبک داده اند.

شما را دعوت به گوش دادن نمونه ویس های استاد مهران میرزایی میکنیم.

برای دانلود جلسه اول کلیک کنید

 

برای دانلود جلسه دوم کلیک کنید

 

برای دانلود جلسه سوم کلیک کنید

 

برای دانلود جلسه چهارم کلیک کنید
تماس با گروه آموزشی دیده بان