مکالمات ضروری انگلیسی | Essential Conversations

در این مطلب به بیان ۶ قسمت از آموزش مکالمه زبان انگلیسی، بخش مکالمات ضروری پرداخته شده است. در مجموع ۸۶ مکالمه نوشته شده است. مکالمات ضروری در این بخش شامل :

۱.خیلی ضروری ۲.سوال و درخواست  ۳.عبارات مفید  ۴.مشکلات ندانستن زبان  ۵.عبارات مودبانه  ۶.سلام و علیک و مهمان نوازی می باشد.

خیلی ضروری


 

YES.

No.

Please.

Thank you.

یس.

نـُو.

پلیز.

ثَنک یو.

بله.

خیر.

لطفا.

متشکرم.

سوال و درخواست


 

Where is/are…?

When?

How far?

What’s this?

What do you want?

What must I do?

Have you?

Have you seen?

I want.

I ‘d like.

I don’t want.

وِ(ر) ایز / آ(ر)…؟

وِن؟

هاو فا(ر)؟

واتس ذِس؟

وات دو یو وانت؟

وات ماست آی دو؟

هَو یو؟

هَو یو سین؟

آی وانت.

آید لایک.

آی دونت وانت.

 

کجاست / کجا هستند …؟

کی؟ چه وقت؟

چه فاصله؟

این چیه؟

چه میخواهید؟

من باید چه کار کنم؟

آیا شما دارید؟

آیا دیده اید؟

من میخواهم.

من میل دارم.

من نمیخواهم.

عبارات مفید


 

Here is/ are …

I like it.

I don’t like it/them.

I know.

I don’t know.

I didn’t know.

I think so.

I’m hungry.

I’m thirsty.

I’m tired.

I’m in a hurry.

I’m ready.

Leave me alone.

Just a moment.

This way, please.

Take a seat.

Come in!

It’s cheap.

It’s too expensive.

That’s all.

You’re right.

You’re wrong.

هی یِ(ر) اِز / آ(ر)…

آی لایک ایت.

آی دونت لایک ایت/ذِم.

آی نُو.

آی دونت نُو.

آی دیدنت نُو.

آی ثینک سو.

آیم هانگری.

آیم ثِ(ر)رستی.

آیم تایِد.

آیم این اِ هاری.

آیم رِدی.

لیو می اِلُون.

جاست اِ مُومِنت.

ذیس وِی، پلیز.

تیِک اِ سیت.

کام این!

ایتس چیپ.

ایتس تو ایکسپِنسیو.

ذَتس آل.

یُ(ر) رایت.

یُ(ر) رانگ.

اینجا هست/هستند…

من از این خوشم می آید.

من از این خوشم نمی آید.

من می دانم.

من نمی دانم.

من نمی دانستم.

من موافقم.

من گرسنه ام.

من تشنه ام.

من خسته ام.

من عجله دارم.

من آماده ام.

تنهایم بگذارید.

یک لحظه.

این طرف، لطفا.

بفرمائید بنشینید.

بفرمائید تو!

این ارزونه.

این خیلی گرونه.

همش همینه.

حق با شماست.

شما اشتباه می کنید.

مشکلات ندانستن زبان


 

I’m Iranian.

Do you speak English?

I don’t speak French.

I don’t understand.

Would you say that again, please?

Please speak slowly.

What is it called in English?

آیم ایرینین.

دو یو سپیک اِنگلیش؟

آی دونت سپیک فرِنچ.

آی دونت آندستَند.

وُد یو سِی ذَت اِگِن، پلیز؟

پلیز سپیک سلُولی.

وات ایز ایت کالد این اِنگلیش؟

 

من ایرانی هستم

آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟

من فرانسوی صحبت نمی کنم.

من نمی فهمم.

میشه اونو دوباره بگین؟

لطفا آرام صحبت کنید.

این به انگلیسی چی میشه؟

عبارات مودبانه


 

Sorry.

Excuse me.

That’s all right.

Not at all.

Don’t mention it.

Don’t worry.

It doesn’t matter.

I beg your pardon.

Am I disturbing you?

I ‘ m sorry to have troubled you?

Good/ That’s fine.

That is very kind of you.

ساری.

اِکسکیوز می.

ذَتس آل رایت.

نات اَت آل.

دُونت مِنشِن ایت.

دُونت واری.

اِت دازِنت مَتِ(ر).

آی بِگ یُ(ر) پادِن.

اَم آی دیستِربینگ یو؟

آیم ساری تو هَو ترابُلد یو.

گُد/ ذَتس فاین.

ذَت ایز وِری کایند آو یو.

 

 

متاسفم.

ببخشید.

اشکالی نداره.

خواهش می کنم. (مهم نیست.)

حرفشو نزنید. (اشکالی نداره.)

نگران نباشید. (مهم نیست.)

مهم نیست.

ببخشید.

از اینکه زحمتتان می دم معذرت می خواهم.

خوبه.

این نهایت لطف شماست.

سلام و علیک و مهمان نوازی


 

Good morning.

Good day.

Good afternoon.

Good evening.

Good night.

Hello.

How are you?

Very well, thank you.

Goodbye.

See you soon.

Have you met my wife?

May I introduce you to my husband?

Glad to know you.

What’s your name?

What’s your address?

What’s your phone number?

Where are you staying?

Where are you from?

Make yourself comfortable.

Make yourself at home.

Help yourself.

Good appetite.

Would you like a drink?

Thanks for a pleasant day.

Thanks for the invitation.

Are you doing anything this evening?

Could we have coffee/dinner together?

Would you like to go to the museum/ for a walk with me?

Bon voyage.

Good luck / All the best to you.

گُد مونینگ.

گُد دِی.

گُد اَفتِنون.

گُد ایونینگ.

گُد نایت.

هِلو.

هاو آ(ر) یو؟

وِری وِل، ثَنک یو

گُد بای.

سی یو سون.

هَو یو مِت مای وایف؟

می آی اینترُدیوس یو تو مای هازبِند؟

گلَد تو نو یو.

واتس یُ(ر) نِیم؟

واتس یُ(ر) اِدرِس؟

واتس یُ(ر) فُون نامبِ(ر)؟

وِ(ر) آ یو ستِ ئینگ؟

وِ(ر) آ یو فرام؟

مِیک یُسِلف کامف تِبُل.

میک یُسلف اَت هوم

هِلپ یُسِلف

گُد اَپِتایت.

وُد یو لایک اِ درینک؟

ثَنکس فُ اِ پِلزِنت دی.

ثَنکس فُ ذی اینویتیشین.

آ(ر) یو دوئینگ انیثینگ ذِس ایونینگ؟

کُد وی هَو کافی / دِنِ (ر) تِگِذِ(ر)؟

وُد یو لایک تو گُو تو ذِ میوزییم؟ فُ اِ واک ویذ می؟

بن وآیاژ

گُد لاک/ آل ذِ بِست تو یو.

صبح بخیر.

روز بخیر.

عصر بخیر.

شب بخیر. (غروب)

شب بخیر.

سلام.

حال شما چطور است؟

خیلی خوب، متشکرم.

خداحافظ.

همسرم را ملاقات کرده ای؟

میتونم شما را به شوهرم معرفی کنم؟

از آشنائی با شما خوشحالم.

اسم شما چیه؟

آدرس شما چیه؟

شماره تلفن شما چیه؟

شما کجا اقامت دارید؟

اهل کجا هستید؟

راحت باشید.

راحت باشید.

نوش جان کنید.

گوارای وجود.

نوشیدنی میل دارید؟

تشکر برای یک روز دلچسب.

از دعوت تان متشکرم.

امشب برنامه ای دارید؟

میشه باهم قهوه/ شام بخوریم؟

مایل هستید باهم به موزه پیاده روی برویم؟

سفر بخیر.

موفق باشید.

برای علاقه مندان به یادگیری زبان انگلیسی: از بهترین روش آموزش زبان انگلیسی میتوان به روش آموزشی CLT اشاره کرد، در این مجموعه آموزشی تمام مکالمات ضروری و غیرضروری با روش سی ال تی آموزش داده می شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

11 − دو =

تماس با گروه آموزشی دیده بان