آموزش رایگان دنیای مکالمه با روش CLT

ساده ترین روش آموزش مکالمه انگلیسی 

 

* نمونه آموزش مکالمه مقدماتی CLT: 👇

* نمونه آموزش مکالمه پیشرفته CLT بخش ۱: 👇

* نمونه آموزش مکالمه پیشرفته CLT بخش ۲: 👇

تماس با گروه آموزشی دیده بان