یادگیری لغات انگلیسی با روش کدینگ

کدینگ college bound student

بدون نیاز به مرور طولانی مدت

35 هزار تومان

کدینگ High school

یادگیری لغات به صورت کدینگ

35 هزار تومان

کدینگ لغات ۱۵ سال ارشد و دکتری

کدینگ لغات 15 سال آزمونهای گذشته ارشد و 5 سال دکتری

40 هزار تومان


تماس با گروه آموزشی دیده بان