آرشیو برچسب ها : آموزش ریشه یابی کلمات انگلیسی

آموزش ریشه شناسی کلمات انگلیسی درس ریشه شناسی برنامه درسی ما در این دوره تجزیه و تحلیل واژه ها می باشد ما در دوره  آموزش ریشه شناسی کلمات انگلیسی نه واژه ها را حفظ میکنیم و نه تصویر سازی میکنیم مثل روش کدینگ وسایر روش های دیگر به این دلیل که این روش ها علمی […]

تماس با گروه آموزشی دیده بان