محتوای آموزش مکالمه روزمره انگلیسی
مکالمات روزمره انگلیسی در زمینه توصیف خانواده

مکالمات روزمره انگلیسی-توصیف کردن خانواده

در این قسمت مکالمات روزمره انگلیسی در زمینه توصیف خانواده ذکر شده است. مکالمه درس چهارم 1: What's your family like? خانواده ات را چگونه توصیف می کنی؟ 2: I have a very big family. A mom, a dad, a grandma, ...
در این پست مکالمات روزمره انگلیسی در زمینه اطلاعات شخصی و خانوادگی نوشته شده است.

مکالمات روزمره انگلیسی-اطلاعات شخصی و خانوادگی

در این پست مکالمات روزمره انگلیسی در زمینه اطلاعات شخصی و خانوادگی نوشته شده است. مکالمه درس دوم Hi! How are you? سلام. حالت چطور است؟ Great. بسیار عالی. How old are you? شما چند ساله هستید؟ I am 35. ...
تماس با گروه آموزشی دیده بان