آرشیو برچسب ها : آموزش مکالمه روزمره انگلیسی

در این قسمت مکالمات روزمره انگلیسی در زمینه توصیف خانواده ذکر شده است. مکالمه درس چهارم ۱: What’s your family like? خانواده ات را چگونه توصیف می کنی؟ ۲: I have a very big family. A mom, a dad, a grandma, two grandpas, an older brother, two younger sisters, one dog,and one goldfish. من یک خانواده خیلی بزرگ […]

در این پست مکالمات روزمره انگلیسی در زمینه اطلاعات شخصی و خانوادگی نوشته شده است. مکالمه درس دوم Hi! How are you? سلام. حالت چطور است؟ Great. بسیار عالی. How old are you? شما چند ساله هستید؟ I am 35. من ۳۵ ساله هستم Are you married? شما متاهل هستید؟ Yes. I got married three years […]

تماس با گروه آموزشی دیده بان