محتوای آموزش کاربردی گرامر زبان انگلیسی
آموزش کاربردی گرامر زبان انگلیسی آموزش گرامر زبان انگلیسی

آموزش کاربردی گرامر زبان انگلیسی

آموزش گرامر زبان انگلیسی تنها با 6 فرمول ساده آموزش سریع گرامر انگلیسی وترجمه آسان با تکنیک گشتار : در ابتدا با تاریخچه جالب این سبک گشتاری آشنا شوید: از سال ۱۹۲۳ تا ۱۹۵۷ نوام چامسکی مبدع ترجمه به روش ...
تماس با گروه آموزشی دیده بان