محتوای آموزش گرامر زبان انگلیسی
آموزش کاربردی گرامر زبان انگلیسی آموزش گرامر زبان انگلیسی

آموزش کاربردی گرامر زبان انگلیسی

آموزش گرامر زبان انگلیسی تنها با 6 فرمول ساده آموزش سریع گرامر انگلیسی وترجمه آسان با تکنیک گشتار : در ابتدا با تاریخچه جالب این سبک گشتاری آشنا شوید: از سال ۱۹۲۳ تا ۱۹۵۷ نوام چامسکی مبدع ترجمه به روش ...
دستور گشتاری چه چیزی را میگوید؟ در دستور گشتاری بخش به چه چیزی می گویند؟

نظریه گشتاری چیست؟ | استاد رامین آموخته | چاپ دیده بان

نظریه گشتاری چیست؟ آورام نوآم چامسکی زبان شناس و نظریه پردازی است که از او به عنوان پدر زبان شناس مدرن یاد می شود و نظریه معروف وی دستور گشتاری است که در دهه ۶۰ میلادی انقلابی در زبان شناسی ...
تماس با گروه آموزشی دیده بان