محتوای بیوگرافی استاد رامین آموخته
آموزش فن ترجمه به روش گشتاری

فن ترجمه به روش گشتاری

این فن 1 ترجمه بنا بر روش گشتاری پایه گذاری شده است. از سال 1923 تا 1957 نوام چامسکی مبدع ترجمه به روش گشتاری روی این موضوع تمرکز کرده و در سال 1957 پروژه خود را به اتمام رسانده و ...
استاد رامین آموخته-دانلود جزوات فن ترجمه-فن ترجمه استاد رامین آموخته موسسه استاد رامین آموخته استاد رامین آموخته رکورد دار گینس بیوگرافی استاد رامین آموخته استاد آموخته فن ترجمه گشتاری

فن ترجمه استاد رامین آموخته

فن ترجمه دکتر رامین آموخته بی ابھام ترین و مناسب ترین ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی توسط استاد رامین آموخته از طریق دستور گشتاری ابداع شده ی دانشمند امریکایی نوام چامسکی می باشد. با سلام به تمامی ...
تماس با گروه آموزشی دیده بان