محتوای توصیف کردن خانواده به انگیسی
مکالمات روزمره انگلیسی در زمینه توصیف خانواده

مکالمات روزمره انگلیسی-توصیف کردن خانواده

در این قسمت مکالمات روزمره انگلیسی در زمینه توصیف خانواده ذکر شده است. مکالمه درس چهارم 1: What's your family like? خانواده ات را چگونه توصیف می کنی؟ 2: I have a very big family. A mom, a dad, a grandma, ...
تماس با گروه آموزشی دیده بان