آرشیو برچسب ها : توصیف کردن خانواده به انگیسی

در این قسمت مکالمات روزمره انگلیسی در زمینه توصیف خانواده ذکر شده است. مکالمه درس چهارم ۱: What’s your family like? خانواده ات را چگونه توصیف می کنی؟ ۲: I have a very big family. A mom, a dad, a grandma, two grandpas, an older brother, two younger sisters, one dog,and one goldfish. من یک خانواده خیلی بزرگ […]

تماس با گروه آموزشی دیده بان