آرشیو برچسب ها : جملات انگلیسی مربوط به بانک

Community Services خدمات اجتماعی بانک The Bank  مکالمات انگلیسی در بانک : در این بخش از آموزش مکالمه زبان انگلیسی به مکالمات در بانک میپردازیم. Where’s the nearest bank? نزدیک ترین بانک کجاست؟ When does the bank open? بانک کی باز میشه؟ When does it close? اون کی تعطیل میشه؟ I want to change some […]

تماس با گروه آموزشی دیده بان