آرشیو برچسب ها : عذر خواهی کردن در زبان انگلیسی

ساده ترین عبارت برای عذرخواهی کردن در زبان انگلیسی Sorry!یا I’m Sorry!(معذرت می خواهم) می باشد در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی به کار می رود. در پاسخ می توان عبارات زیر را مورد استفاده قرار داد: It’s Ok. / never mind اشکالی ندارد / عیبی ندارد / مهم نیست عبارات دیگری که در […]

تماس با گروه آموزشی دیده بان