محتوای فن ترجمه استاد آموخته
دیده بان عرضه کننده ی جزوات فن ترجمه ی استاد رامین آموخته

دکتر رامین آموخته

استاد رامین آموخته موسسه دیده بان تنها مرکز اصلی ارائه کننده جزوات فنون ترجمه استاد رامین آموخته می باشد این جزوات شامل : فن ترجمه 1 فن ترجمه 2 فن تکمیلی فن ترجمه 3 فن ترجمه 4 آموزش تدریس TTC ...
تماس با گروه آموزشی دیده بان