محتوای مکالمات خانوادگی انگلیسی
مکالمات اطلاعات شخصی و خانوادگی انگلیسی Personal Information & Family

مکالمات اطلاعات شخصی و خانواده به انگلیسی | Personal Information & Family

در این مطلب به بیان اطلاعات شخصی و خانواده از آموزش مکالمه زبان انگلیسی، پرداخته شده است. مکالمات اطلاعات شخصی و خانواده در این بخش شامل : 1.پرسش نام 2.پرسش نام خانوادگی 3.پرسش آدرس  4.پرسش تاریخ و محل تولد 5.پرسش ...
تماس با گروه آموزشی دیده بان