محتوای مکالمات روزمره انگلیسی راجع به محل زندگی
مکالمات روزمره انگلیسی در زمینه اطلاعات محل زندگی و سکونت

مکالمات روزمره انگلیسی-اطلاعات محل زندگی

در این صفحه مکالمات روزمره انگلیسی در زمینه اطلاعات محل زندگی و سکونت قید شده است. مکالمه درس سوم (شماره 1) A: مکالمات روزمره انگلیسی در زمینه اطلاعات محل زندگی و سکونت ? شما کجا زندگی میکنی؟ B: I live ...
تماس با گروه آموزشی دیده بان