محتوای مکالمات روزمره انگلیسی
اصطلاحات رایج در مکالمات روزمره انگلیسی مورد نیاز در سفر

مکالمات روزمره انگلیسی در فرودگاه

مکالمات روزمره انگلیسی در فرودگاه مکالمات انگلیسی در سفر وقتی در یک سفر خارجی هستید باید تا حدودی با زبان انگلیسی آشنا باشید اما اگر این طور نیست باید از اصطلاحات رایج در مکالمات روزمره انگلیسی مورد نیاز در سفر ...
مکالمات روزمره انگلیسی-داشتن دوست و رفیق

مکالمات روزمره انگلیسی-داشتن دوست و رفیق

مکالمه انگلیسی در مورد دوستان در این بخش مکالمات روزمره انگلیسی در زمینه داشتن دوست بیان شده است. فراموش نکنید که هرچی متن، جمله، لغت و ... بیشتر به مغز بدهید زودتر می توانید در آینده نزدیک جملات جدید بسازد. ...
مکالمات روزمره انگلیسی در زمینه توصیف خانواده

مکالمات روزمره انگلیسی-توصیف کردن خانواده

در این قسمت مکالمات روزمره انگلیسی در زمینه توصیف خانواده ذکر شده است. مکالمه درس چهارم 1: What's your family like? خانواده ات را چگونه توصیف می کنی؟ 2: I have a very big family. A mom, a dad, a grandma, ...
مکالمات روزمره انگلیسی در زمینه اطلاعات محل زندگی و سکونت

مکالمات روزمره انگلیسی-اطلاعات محل زندگی

در این صفحه مکالمات روزمره انگلیسی در زمینه اطلاعات محل زندگی و سکونت قید شده است. مکالمه درس سوم (شماره 1) A: مکالمات روزمره انگلیسی در زمینه اطلاعات محل زندگی و سکونت ? شما کجا زندگی میکنی؟ B: I live ...
در این پست مکالمات روزمره انگلیسی در زمینه اطلاعات شخصی و خانوادگی نوشته شده است.

مکالمات روزمره انگلیسی-اطلاعات شخصی و خانوادگی

در این پست مکالمات روزمره انگلیسی در زمینه اطلاعات شخصی و خانوادگی نوشته شده است. مکالمه درس دوم Hi! How are you? سلام. حالت چطور است؟ Great. بسیار عالی. How old are you? شما چند ساله هستید؟ I am 35. ...
تماس با گروه آموزشی دیده بان