محتوای مکالمات روزمره
مکالمات روزمره انگلیسی-داشتن دوست و رفیق

مکالمات روزمره انگلیسی-داشتن دوست و رفیق

مکالمه انگلیسی در مورد دوستان در این بخش مکالمات روزمره انگلیسی در زمینه داشتن دوست بیان شده است. فراموش نکنید که هرچی متن، جمله، لغت و ... بیشتر به مغز بدهید زودتر می توانید در آینده نزدیک جملات جدید بسازد. ...
تماس با گروه آموزشی دیده بان