محتوای مکالمات کاربردی انگلیسی
در این پست مکالمات روزمره انگلیسی در زمینه اطلاعات شخصی و خانوادگی نوشته شده است.

مکالمات روزمره انگلیسی-اطلاعات شخصی و خانوادگی

در این پست مکالمات روزمره انگلیسی در زمینه اطلاعات شخصی و خانوادگی نوشته شده است. مکالمه درس دوم Hi! How are you? سلام. حالت چطور است؟ Great. بسیار عالی. How old are you? شما چند ساله هستید؟ I am 35. ...
در این پست جملات ومکالمات روزمره انگلیسی در زمینه سلام و احوالپرسی نوشته شده است.

مکالمات روزمره انگلیسی-سلام و احوالپرسی

در این پست و پست های مشابه سعی میکنیم جملات و مکالمات روزمره انگلیسی و کاربردی را در موضوعات مختلف در دسترس شما عزیزان قرار بدهیم تا بتوانید در مواقع موردنیاز از آنها استفاده کنید. یکی از بهترین روش آموزش ...
تماس با گروه آموزشی دیده بان