محتوای مکالمه انگلیسی در مورد مدرسه
انواع مدرسه و دانشگاه به زبان انگلیسی و توصیف مدرسه انگلیسی

توصیف مدرسه ، انواع مدرسه و دانشگاه به زبان انگلیسی

مدرسه و دانشگاه School انواع مدرسه و دانشگاه Types of School با سلام خدمت همراهان عزیز دیده بان، در این مقاله با انواع مدرسه و دانشگاه به زبان انگلیسی و همچنین انواع دروس به انگلیسی آشنا می شوید. این بخش ...
تماس با گروه آموزشی دیده بان