محتوای مکالمه روزمره اطلاعات شخصی
در این پست مکالمات روزمره انگلیسی در زمینه اطلاعات شخصی و خانوادگی نوشته شده است.

مکالمات روزمره انگلیسی-اطلاعات شخصی و خانوادگی

در این پست مکالمات روزمره انگلیسی در زمینه اطلاعات شخصی و خانوادگی نوشته شده است. مکالمه درس دوم Hi! How are you? سلام. حالت چطور است؟ Great. بسیار عالی. How old are you? شما چند ساله هستید؟ I am 35. ...
تماس با گروه آموزشی دیده بان