محتوای مکالمه مربوط به بانک
مکالمات انگلیسی در بانک

مکالمات انگلیسی در بانک | مکالمات روزمره در بانک | لغات کاربردی در بانک

Community Services خدمات اجتماعی بانک The Bank  مکالمات انگلیسی در بانک : در این بخش از آموزش مکالمه زبان انگلیسی به مکالمات در بانک میپردازیم. Where's the nearest bank? نزدیک ترین بانک کجاست؟ When does the bank open? بانک کی ...
تماس با گروه آموزشی دیده بان