محتوای کامل ترین پکیج زبان انگلیسی
بهترین پکیج مکالمه زبان انگلیسی در ایران

دانستنیهای جالب به زبان انگلیسی و ترجمه فارسی

مطالب جالب به زبان انگلیسی و ترجمه فارسی ۱-The body’s strongest muscle is our tongue آیا میدانستید که: قویترین ماهیچه بدن، ماهیچه زبان است؟ ۲-A duck’s quack has no echo, and nobody knows why آیا میدانستید که: صدای اردک اکو ...
تماس با گروه آموزشی دیده بان