آموزش زبان انگلیسی با دیده بان
تخفیف شگفت انگیز

پکیج کامل مکالمه انگلیسی CLT

۲,۹۷۶,۰۰۰ تومان
۱۰۹۶

پکیج کامل دنیای واژگان

۱,۴۲۲,۰۰۰ تومان
۵۳:۰۰ساعت
۱۲۶۹
آموزش لغات انگلیسی
مشاهده همه

پکیج کامل دنیای واژگان

۱,۴۲۲,۰۰۰ تومان
۵۳:۰۰ساعت
۱۲۶۹

آموزش لغات تافل و آیلتس با روش ریشه شناسی

۵۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰:۰۰ساعت
۱۰۸۷

آموزش لغات ۱۱۰۰ با روش ریشه شناسی

۶۵۲,۰۰۰ تومان
۳۰:۰۰ساعت
۱۰۲۹

آموزش لغات ۵۰۴ با روش ریشه شناسی

۵۵۵,۰۰۰ تومان
۱۳:۰۰ساعت
۱۹۵۶
آموزش مکالمه انگلیسی
مشاهده همه

آموزش مکالمه پیشرفته CLT

۱,۵۸۴,۰۰۰ تومان
۱۰۰۵

آموزش مکالمه مقدماتی CLT

۱,۷۶۴,۰۰۰ تومان
۱۱۷۱

پکیج کامل مکالمه انگلیسی CLT

۲,۹۷۶,۰۰۰ تومان
۱۰۹۶
آموزش ترجمه انگلیسی

دوره آموزش ترجمه انگلیسی به روش گشتاری

۵۶۰,۰۰۰ تومان
۸۹۵
تماس با گروه آموزشی دیده بان