آموزش زبان انگلیسی با دیده بان
تخفیف شگفت انگیز
۱,۸۸۸,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶۸۸,۰۰۰ تومان
آموزش لغات انگلیسی

دوره ی دنیای واژگان

۱,۸۸۸,۰۰۰ تومان
۲۰۷

آموزش لغات تافل و آیلتس با روش ریشه شناسی

۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰:۰۰ساعت
۱۶۲

آموزش لغات ۱۱۰۰ با روش ریشه شناسی

۶۸۸,۰۰۰ تومان
۱۸۶

دوره لغات ۵۰۴ با روش ریشه شناسی

۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳:۰۰ساعت
۱۰۲
آموزش مکالمه انگلیسی

دوره آموزش مکالمه انگلیسی

۲,۹۷۶,۰۰۰ تومان
۲۸۱
آموزش ترجمه انگلیسی
تماس با گروه آموزشی دیده بان