آموزش زبان انگلیسی با دیده بان
تخفیف شگفت انگیز
۱,۸۸۸,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶۸۸,۰۰۰ تومان
آموزش لغات انگلیسی

دوره ی دنیای واژگان

۱,۸۸۸,۰۰۰ تومان
۲۴۷

آموزش لغات تافل و آیلتس با روش ریشه شناسی

۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰:۰۰ساعت
۱۸۲

آموزش لغات ۱۱۰۰ با روش ریشه شناسی

۶۸۸,۰۰۰ تومان
۱۹۶

دوره لغات ۵۰۴ با روش ریشه شناسی

۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳:۰۰ساعت
۱۵۲
آموزش مکالمه انگلیسی

دوره آموزش مکالمه انگلیسی CLT

۲,۹۷۶,۰۰۰ تومان
۲۹۳
آموزش ترجمه انگلیسی
تماس با گروه آموزشی دیده بان