۸۵ قسمت مختلف ماشین به زبان انگلیسی | Car Parts

قسمت های مختلف خودرو به انگلیسی

A: What’s the matter with your car?

ماشین تون چه مشکلی داره؟

B: The bumper is broken.

سپر جلوش شکسته.

A: Can I help you?

می تونم کمکتون کنم؟

B: Yes. My car needs gas.

بله. ماشینم بنزین لازم داره.


واژگان قسمت های مختلف اتومبیل

۱) bumper 2) headlight 3) turn signal 4) parking light 5) fender

۱) سپر جلو ۲) چراغ جلو ۳) چراغ راهنما ۴) چراغ مه شکن (پارکینگ) ۵) گلگیر

۶) tire 7) hubcap 8) hood 9) windshield 10) windshield wipers

۶) لاستیک ۷) قالپاق ۸) کاپوت ۹) شیشه جلو ۱۰) برف پاک کن

۱۱) side mirror 12) roof rack 13) sunroof 14) antenna

۱۱) آینه بغل ۱۲) باربند ۱۳) سقف متحرک ۱۴) آنتن

۱۵) rear window 16) rear defroster 17) trunk 18) taillight 19) brake light 20) backup light

۱۵) شیشه عقب ۱۶) شیشه گرم کن (عقب) ۱۷) صندوق عقب ۱۸) چراغ عقب ۱۹) چراغ ترمز ۲۰) چراغ دنده عقب

۲۱) license plate 22) tailpipe/exhaust pipe 23) muffler 24) transmission 25) gas tank

۲۱) پلاک ۲۲) لوله اگزوز ۲۳) صداگیر ۲۴) میل گاردان ۲۵) باک بنزین

۲۶) jack 27) spare tire 28) lug wrench 29) flare 30) jumper cable

۲۶)جک ۲۷)تایر زاپاس ۲۸) آچار چار چرخ ۲۹) مشعل ۳۰) کابل انتقال برق

۳۱) spark plugs 32) air filter 33) engine 34) fuel injection system 35) radiator

۳۱) شمع ۳۲) فیلتر هوا ۳۳) موتور  ۳۴) کاربوراتور ۳۵) رادیاتور

۳۶) radiator hose 37) fan belt 38) alternator 39) dipstick 40) buttery

۳۶) شیلنگ رادیاتور ۳۷) تسمه پروانه ۳۸) دینام ۳۹) میله اندازه گیر میزان روغن  ۴۰) باتری

۴۱) air pump 42) gas pump 43) nozzle 44) gas cap 45) gas 46) oil 47) coolant 48) air

۴۱) پمپ هوا  ۴۲) پمپ بنزین ۴۳) سر شیلنگ ۴۴) درپوش باک بنزین ۴۵) بنزین ۴۶) روغن ۴۷) ضد جوش ۴۸) هوا

قسمت های مختلف ماشین و نگهداری

۴۹) air bag 50) visor 51) rearview mirror 52) dashboard/ instrument panel 53) temperature gauge

۴۹) کیسه هوا ۵۰)  سایه بان ۵۱) آینه عقب ۵۲) داشبورد ۵۳) درجه حرارت

۵۴) gas gauge/fuel gauge 55) speedometer 56) odometer 57) warning lights 58) turn signal

 ۵۴) درجه بنزین ۵۵) سرعت سنج ۵۶) کیلومتر شمار ۵۷) چراغ خطر ۵۸) راهنما

۵۹) steering wheel 60) horn 61) ignition 62) vent 63) navigation system

۵۹) فرمان ۶۰) بوق ۶۱) استارتر ۶۲) دریچه تهویه ۶۳) سیستم راهبری

۶۴) radio 65) CD player 66) heater 67) air conditioning 68) defroster

۶۴) رادیو ۶۵) پخش سی دی ۶۶) بخاری ۶۷) تهویه ۶۸) گرم کن شیشه

۶۹) power outlet 70) glove compartment 71) emergency brake 72) brake(pedal) 73) accelerator/gas pedal

۶۹) خروجی برق (فندک) ۷۰) صندوق داشبورد ۷۱) ترمز اضطراری ۷۲) پدال ترمز ۷۳) پدال گاز

۷۴) automatic transmission 75) gearshift 76) manual transmission 77) stickshift 78) clutch

۷۴) دنده اتوماتیک ۷۵) پایه دسته دنده ۷۶) دنده دستی ۷۷) دسته دنده ۷۸) کلاچ

۷۹) door lock 80) door handle 81) shoulder harness 82) armrest 83) headrest 84) seat 85) seat belt

 ۷۹) قفل در ۸۰) دستگیره در ۸۱) تسمه شانه ۸۲) زیر آرنجی ۸۳) پشت سری ۸۴) صندلی  ۸۵) کمربند ایمنی


مکالمات زبان انگلیسی در پمپ بنزین

Where’s the nearest gas (petrol) station?

نزدیک ترین پمپ بنزین کجاست؟

How far is the next petrol station?

تا پمپ بنزین بعدی چقدر فاصله است؟

۳۰ liters of petrol, and please check the oil and water.

۳۰ لیتر بنزین، و لطفا روغن و آب را چک کنید.

How much is gas a liter?

بنزین لیتری چنده؟

The oil needs changing.

لازمه روغن عوض بشه.

Check the tire pressure.

فشار باد تایر را چک کنید.

Please change the tire.

لطفا تایر را عوض کنید.

This tire is flat.

این تایر پنچر است.

The radiator is leaking.

رادیاتور نشتی داره.

I need some gas.

 من مقداری بنزین لازم دارم.

I should check the engine and tires, too.

من باید موتور و لاستیک ها را هم چک کنم.

Oh, I’m low on gas.

 اوه، بنزین من داره تموم میشه.

Don’t forget to put the gas cap back on.

فراموش نکن درپوش باک بنزین را بگذاری.

What is the price of gas today?

امروز قیمت بنزین چنده؟

First check the tire pressure.

اول فشار باد لاستیک را چک کنید.

A: Fill it up with unleaded and check the oil, please.

لطفا بنزین بدون سرب بزن و روغن را چک کن.

B: Do you want me to check the tires?

میخواهید تایرها را چک کنم؟

A: No, that’s all for now. What does it come to?

– نه، فعلا همین کافیه. چند میشه؟

. ۰۰ $ :B

– ده دلار


تعمیرات ماشین Repairs

Have you a breakdown service?

سرویس خرابی ماشین دارید؟

Is there a mechanic?

آیا مکانیک هست؟

My car’s broken down, can you send someone to tow it?

ماشینم خراب شده، میشه یک نفر را بفرستید اونو بکسل کنه؟

The battery is dead, it needs charging.

باتری دشارژ شده، اون نیاز به شارژ داره.

My car won’t start.

ماشین من استارت نمی زنه.

The engine is overheating.

موتور داغ کرده.

There’s a smell of rubber.

بوی لاستیک می آد

The radiator is blocked/ leaking.

رادیاتور گرفته نشتی داره.

Something is wrong with my car/ the engine/ the lights/ the clutch/ the gearbox/ the brakes/ the steering.

یه چیزایی در موتور چراغ های کلاچ/ جعبه دنده / ترمزهای فرمان ماشینم اشکال داره.

The carburetor needs adjusting.

کاربوراتور نیاز به تنظیم داره.

Can you repair it?

میشه اینو تعمیر کنید؟

How long will it take to repair?

تعمیرش چقدر طول می کشه؟

What will it cost?

چقدر خرج داره؟

I need it as soon as possible.

تا اونجا که امکان داره من اونو زود لازم دارم.

It will take two days.

دو روز طول می کشه.

You will need a new…

شما به یک … نو نیاز دارید.

We haven’t the right spares.

ما لوازم یدکی مناسب را نداریم.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یازده − 11 =

تماس با گروه آموزشی دیده بان