مکالمات انگلیسی در مطب دکتر | جملات انگلیسی در مطب پزشک

در مطب دکتر At the Doctor’s

۱)

I must see a doctor.

من باید برم دکتر.

Can you recommend a doctor?

میشه یک دکتر معرفی کنید؟

I’d like to make an appointment.

من مایلم وقت بگیرم.

I need a thorough examination.

من نیاز به یک معاینه کامل دارم.

Please call a doctor.

لطفا یک دکتر خبر کنید.

What’s the matter with you?

ناراحتی شما چیست؟

I’ve a pain in my right arm.

در بازوی راستم درد دارم.

My wrist hurts.

مچ دستم درد می کند.

I think I’ve sprained/broken my ankle.

فکر می کنم مچ پایم در رفته.

I fell down and hurt my back.

من افتادم و کمرم صدمه دید.

My foot is swollen.

پایم ورم کرده.

I’ve burned/cut my hand.

من دستم را سوزانده ام/ بریده ام.

My stomach is upset.

دچار اختلال معده شده ام.

I have indigestion.

من سوء هاضمه دارم.

My appetite’s gone.

اشتها ندارم.

I think I’ve got food poisoning.

فکر می کنم دچار مسمومیت غذائی شده ام.

I can’t eat/sleep.

نمی تونم غذا بخورم / بخوابم.

I am a diabetic.

من بیمار دیابتی هستم.

My nose keeps bleeding.

همش خون دماغ می شم.

I have an earache.

گوش درد دارم.

I have difficulty in breathing.

مشکل تنفس دارم.

I feel dizzy.

سرگیجه دارم.

I feel sick.

حالت تهوع دارم.

I have the shivers.

لرز دارم.

I’m constipated.

یبوست دارم.

I’ve got diarrhoea.

اسهال دارم.

I’m on the pill.

قرص ضد بارداری مصرف می کنم.

۲)

I keep vomiting.

همش استفراغ می کنم.

I have a fever.

تب دارم.

I think I’ve got the fu.

فکر می کنم آنفلانزا دارم.

I’ve got a cold.

سرما خورده ام.

I’ve had it since yesterday.

از دیروز این ناراحتی را داشته ام.

I’ve had it for a few hours.

این حالت را برای چند ساعت داشته ام.

Must I stay in bed?

باید در رختخواب بمانم؟

Will you call again?

دوباره تماس می گیرید؟

How much do I owe you?

چقدر بپردازم؟

When can I travel again?

کی می توانم دوباره مسافرت کنم؟

I feel better now.

حالا بهترم.

Where does it hurt?

کجات درد می کنه؟

Have you a pain here?

آیا در این قسمت درد دارید؟

How long have you had the pain?

چه مدتی درد داشته اید؟

Open your mouth.

دهانتان را باز کنید.

Stick out your tongue.

زبانتان را بیرون بیاورید.

Breathe in/out.

نفس را داخل / بیرون بدهید.

Does that hurt?

اون درد می کنه؟

A lot/ a little.

زیاد/ کم.

Please lie down.

لطفا دراز بکشید.

Take these pills/ medicine.

این قرص ها/دارو را مصرف کنید.

Take this prescription to the pharmacist.

این نسخه را به داروخانه ببرید.

Take this three times a day.

این را سه بار در روز مصرف کنید.

I ‘ll give you an injection.

من تزریقتان را انجام می دهم.

Roll up your sleeve.

آستین تان را بالا بزنید.

You should stay on a diet for a few days.

شما باید چند روز رژیم بگیرید.

Come and see me in two days’ time.

دو روز دیگر برای دیدنم بیائید.

Your leg must be X-rayed.

از پایتان باید عکس گرفته شود.

You must go to hospital.

شما باید به بیمارستان بروید.

You must stay in bed.

شما باید در بستر بمانید.


واژگان

۱)headache 2)earache 3)toothache 4)stomachache 5)backache

۱)سر درد ۲)گوش درد ۳)دندان درد ۴)دل درد ۵)کمر درد

۶)sore throat 7)fever/temperature 8)cold  ۹)cough 10)infection

۶)گلو درد ۷)تب ۸)سرما خوردگی  ۹)سرفه ۱۰)عفونت

۱۱) rash 12)insect bite 13)sunburn 14)stiff neck 15)runny nose 16)bloody nose

۱۱)کهیر ۱۲)حشره گزیدگی ۱۳)آفتاب سوختگی ۱۴)گرفتگی گردن ۱۵)آبریزش بینی ۱۶)خون دماغ

۱۷)cavity 18)blister 19)wart 20(the) hiccups 21(the) chills

۱۷)خرابی دندان ۱۸)تاول  ۱۹)زگیل  ۲۰)سکسکه ۲۱)لرز کردن

۲۲)cramps 23)diarrhea 24)chest pain 25)shortness of breath 26)laryngitis

۲۲)قولنج ۲۳)اسهال ۲۴)درد قفسه سینه ۲۵)نفس تنگی ۲۶)خروسک

۲۷)faint 28)dizzy 29)nauseous 30)bloated 31)congested

۲۷)غش کردن ۲۸)سرگیجه ۲۹)حالت تهوع ۳۰)نفخ کردن ۳۱)گرفتگی بینی

۳۲)exhausted 33)cough 34)sneeze 35)wheeze 36)burp

۳۲)خسته و از نفس افتاده ۳۳)سرفه ۳۴)عطسه ۳۵)خس خس کردن سینه ۳۶)آروغ زدن

۳۷)vomit/ throw up 38)bleed 39)twist 40)scratch 41)scrape

۳۷)استفراغ کردن ۳۸)خون آمدن ۳۹)پیچ خوردن ۴۰)خاریدن ۴۱)خراشیدن (سطحی)

۴۲)bruise 43)burn 44)hurt 45)cut

۴۲)کوفته شدن ۴۳)سوختن ۴۴)درد گرفتن ۴۵)بریدن

۴۶)sprain 47)dislocate 48)break 49)swollen 50)itchy

۴۶)رگ به رگ شدن ۴۷)در رفتن استخوان ۴۸)شکستن ۴۹)متورم شدن ۵۰)خارش داشتن

 

برای مشاهده جدیدترین روش آموزش مکالمه زبان انگلیسی کلیک کنید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6 − 1 =

تماس با گروه آموزشی دیده بان