آموزش زبان انگلیسی با دیده بان
تخفیف شگفت انگیز

پکیج کامل مکالمه انگلیسی CLT

۲,۹۷۶,۰۰۰ تومان
۱۰۹۷

پکیج کامل دنیای واژگان

۱,۸۹۶,۰۰۰ تومان
۵۳:۰۰ساعت
۱۲۷۳
آموزش لغات انگلیسی
مشاهده همه

پکیج کامل دنیای واژگان

۱,۸۹۶,۰۰۰ تومان
۵۳:۰۰ساعت
۱۲۷۳

آموزش لغات تافل و آیلتس با روش ریشه شناسی

۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱۰:۰۰ساعت
۱۰۹۰

آموزش لغات ۱۱۰۰ با روش ریشه شناسی

۸۷۰,۰۰۰ تومان
۳۰:۰۰ساعت
۱۰۳۲

آموزش لغات ۵۰۴ با روش ریشه شناسی

۷۴۰,۰۰۰ تومان
۱۳:۰۰ساعت
۱۹۶۰
آموزش مکالمه انگلیسی
مشاهده همه

آموزش مکالمه پیشرفته CLT

۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰۵

آموزش مکالمه مقدماتی CLT

۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان
۱۱۷۳

پکیج کامل مکالمه انگلیسی CLT

۲,۹۷۶,۰۰۰ تومان
۱۰۹۷
آموزش ترجمه انگلیسی

دوره آموزش ترجمه انگلیسی به روش گشتاری

۵۶۰,۰۰۰ تومان
۸۹۶
تماس با گروه آموزشی دیده بان