آموزش مکالمه انگلیسی

انواع میوه ها و سبزیجات به زبان انگلیسی

میوه جات و سبزیجات به انگلیسی Fruits and Vegetables A: This apple is delicious! Where did you get it? این سیب خوشمزه است! اینو از کجا خریدی؟ B: At Sam’s Supermarket. از سوپرمارکت سام. A: I’m hungry. Do we have any fruit? من گرسنه ام. میوه داریم؟ B: Yes. We have peaches and pears. بله، […]

قسمت های مختلف ماشين به زبان انگليسی

قسمت های مختلف خودرو به انگلیسی A: What’s the matter with your car? ماشین تون چه مشکلی داره؟ B: The bumper is broken. سپر جلوش شکسته. A: Can I help you? می تونم کمکتون کنم؟ B: Yes. My car needs gas. بله. ماشینم بنزین لازم داره. واژگان قسمت های مختلف اتومبیل ۱) bumper 2) headlight […]

مکالمات انگلیسی در مطب دکتر

در مطب دکتر At the Doctor’s ۱) I must see a doctor. من باید برم دکتر. Can you recommend a doctor? میشه یک دکتر معرفی کنید؟ I’d like to make an appointment. من مایلم وقت بگیرم. I need a thorough examination. من نیاز به یک معاینه کامل دارم. Please call a doctor. لطفا یک دکتر […]

مکالمات انگلیسی در بانک

Community Services خدمات اجتماعی بانک The Bank  مکالمات انگلیسی در بانک : در این بخش از آموزش مکالمه زبان انگلیسی به مکالمات در بانک میپردازیم. Where’s the nearest bank? نزدیک ترین بانک کجاست؟ When does the bank open? بانک کی باز میشه؟ When does it close? اون کی تعطیل میشه؟ I want to change some […]

تماس با گروه آموزشی دیده بان