استاد امیرحسین البرزی | دیده بان

الف: مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : امیر حسین البرزی

ب : وضعیت تحصیلی

لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی،‌ دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبائی

سال فارغ التحصیلی: ۱۳۶۵

فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

سال فارغ التحصیلی: ۱۳۷۲

دکترای پژوهشی در رشته آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آیووه.UNIVERSITY) The International Organization of Worldwide Higher Education (IOWHEو   تاییدیه مرکز امتحانات بین المللی دانشگاه کمبریج

سال فارغ التحصیلی: ۱۳۸۴

 

ج : وضعیت شغلی

(۱۳۷۱ – ۱۳۶۶) سازمان صنایع دفاع (صنایع موشکی: مسئول خریدهای خارجی مدرس زبان انگلیسی پرسنل صنایع موشکی، مترجم شفاهی)

(۱۳۷۴ – ۱۳۷۰) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن: مدرس مترجمی زبان انگلیسی (واژه شناسی ادبیات انگلیسی، ترجمه متون سیاسی و مطبوعاتی)

(تا کنون – ۱۳۷۴)
دانشگاه آزاد اسلامی ایران واحد تهران شمال، دانشکده زبانهای خارجی

مدرس دروس مترجمی زبان انگلیسی (واژه شناسی، ترجمه متون مطبوعاتی، اصول و روش ترجمه، ترجمه متون اسلامی)

( ۱۳۸۲ – ۱۳۷۸)
دانشگاه آزاد اسلامی ایران واحد سما

مسئول برنامه ریزی دوره مهارتهای تعلیم و تربیت (دوره های آموزش معلمین T.T.C واحد سما)

مدرس دروس TOEFL و تدریس عملی دانشجویان مهارتهای تعلیم و تربیت

(۱۳۹۳– ۱۳۸۲)
مؤسسه آموزش عالی آزاد پارسه

مدرس زبان عمومی (TOEFL) دوره کارشناسی ارشد و دکتری رشته های مترجمی، ادبیات و آموزش زبان انگلیسی

مسئول دپارتمان زبان انگلیسی  موسسه پارسه

(تا کنون – ۱۳۸۰)
مؤسسات زبان انگلیسی استاد و استادان

مسئول برنامه ریزی آموزشی دوره های TOEFL, F.C.E, IELTS

مدرس دوره های TOEFL

(تا کنون – ۱۳۸۳) عضو انجمن زبان و ادبیات انگلیسی ایران

(تا کنون – ۱۳۷۰) سابقه تدریس دانشگاهی (جمعاً ۲۲ سال)

(تا کنون – ۱۳۷۵)
سابقه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی زبان انگلیسی – برنامه ریزی و طراحی آزمونهای تخصصی زبان انگلیسی (TOEFL, F.C.E, IELTS) و نگارش سرفصلهای دوره های آموزش معلمی (T.T.C) دانشگاه آزاد اسلامی واحد سماء (جمعاً ۱۲ سال

۱۳۹۲-تاکنون-مشاورعلمی و برگزار کننده کارگاه های آموزشیworkshop  برای مدرسین زبان در موسسه تهران آکسفورد

۱۳۹۴ تاکنون- مدرس دوره های ریشه شناسی واژگان زبان انگلیسی و دوره های EPT-MSRT در موسسه آموزش عالی دکتر آموخته

 

د: کارهای پژوهشی و تحقیقاتی و دوره های آموزشی

۱. (۱۳۶۸) اخذ مدرک دوره سفارشات خارجی (Foreign Purchasing Management)

۲.(مدیریت خریدهای خارجی به زبان انگلیسی)، سازمان مدیریت صنعتی

تهیه مطالب درسی و آموزشی واژه شناسی برای دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی

(Material Development for Morphology)

۳. طراحی تستهای آزمون کارشناسی ارشد (زبان عمومی) برای مؤسسه آموزش عالی پارسه

۴. تهیه کتاب و جزوات درسی زبان عمومی کارشناسی ارشد برای مؤسسه آموزش عالی پارسه

۵. تهیه واژه نامه ادبی (دو زبانه) (Literary Terms) در دست چاپ

۶.کتاب درسی واژه شناسی (Morphology and Etymology ) برای دانشجویان زبان

۷.کتاب واژگان عمومیGeneral English Vocabulary)) ویژه کلیه رشته های دانشگاهی   انتشارات پارسه

۸.کتاب واژگان پیشرفته َAdvanced Vocabulary for University Students انتشارات پارسه

۹.کتاب Grammar and Reading Comprehension انتشارات پارسه

 

تماس با گروه آموزشی دیده بان